NASTAVLJA SE SAPIRANJE, MAŠINSKO I RUČNO ČIŠĆENJE ULICA I TROTOARA U MZ CENTAR

132

Služba za čistoću i odvoz komunalnog otpada od jutros je nastavila sa realizacijom radova koji se odnose na sapiranje, mašinsko i ručno čišćenje saobraćajnica, ulica i trotoara u Gradu Visoko.

Navedeni radovi danas se realizuju u mjesnoj zajednici Centar u sljedećim ulicama: Hadžihasanova, Burića, Njegovića,Braće Zečevića,Dr. Džananovića, Šadrvanska i Hazima Dedića.

Zahvaljujemo se stanovništvu Grada Visoko na ukazanom velikom strpljenju i što je većina svoja motorna vozila parkirala po propisanim pravilima na odgovarajućim parking mjestima, te su ulice prohodne, a radnici iz nadležne službe su u mogućnosti da kvalitetno izvrše navedene aktivnosti.

Za ljepšu ekološku sliku Grada Visoko!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o.  Visoko