Nastavlja se redovno čišćenje kanalizacionih kolektora i šahtova u gradu Visoko

142

JKP “VISOKO“ putem Službe za vodovod i kanalizaciju nastavlja sa realizacijom radova na redovnom čišćenju kanalizacionih kolektora i šahtova u gradu Visoko.

Realizacija radova na čišćenju kolektora i šahtova danas je nastavljena u ulici Hazima Dedića.

Na području grada Visoko do sada su očišćeni kolektori i šahtovi u sljedećim ulicama : Ulica VIII, Izeta Kurtalića, Musala, Naselje Luke, Naselje Luke III, Naselje Luke IV, Hadžijina voda, Ulica X i Aleja šehida Resula.