Najveće ulaganje u oblast Civilne zaštite u posljednjih 25 godina u iznosu od 7,2 miliona KM

118

Na području grada Visoko identifikovane su opasnosti koje predstavljaju posljedice klimatskih promjena i to: ekstremno visoke temperature, obilne padavine koje se ogledaju kroz obilne kiše i snježne padavine, poplave, suša i nestašice vode te zemljotresi. Na osnovu provedenih analiza i studija o procjeni uticaja opasnosti, može se reći da su vodeće opasnosti na području grada Visoko, poplave i klizišta.

U tom kontekstu, procjenjuje se da je vjerovatnoća pojave poplava visoka te da je uticaj ove opasnosti također visok, a o čemu svjedoče katastrofalne poplave koje su pogodile Visoko u maju 2014. godine. Imajući ovo u vidu, strateško opredjeljenje Grada Visoko bilo je realizacija projekata uređenja obala u cilju prevencije od poplava i uređenja obala u njihovom estetskom smislu.

Zahvaljujući kvalitetno pripremljenim projektima i ostvarenoj saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, Grad Visoko je realizovao brojne projekte koji su od velikog značaja za prevenciju od poplava i stvaranja ljepšeg ambijenta.

U periodu od 2015 -2020.godine u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save i iz vlatitih namjenskih sredstava Civilne zaštite Grad Visoko je uložio više od 2.200.000,00 KM za izgradnju obaloutvrda i sanaciju klizišta.

Realizovani su sljedeći projekti:

 1. Hitna intervencija na desnoj obali rijeke Bosne u Mulićima – faza I
 2. Regulacija lijeve obale rijeke i desne obale rijeke Fojnice na ušću u rijeku Bosnu
 3. Uređenje i postavljanje betonskih prizmi i vijenaca na desnoj obali rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta
 4. Izvođenje radova na uređenju rijeke Bosne na ušću u rijeku Fojnicu u Visokom

U oblasti sanacije klizišta strateški cilj je bio detektovati potencijalna klizišta na području grada Visoko i pristupiti izradi projektno – tehničke dokumentacije, geoloških ispitivanja i sanaciji klizišta.

Ozbiljno radeći u ovoj oblasti izrađeni su projekti i sanirana sljedeća klizišta i regulacija potoka:

 1. Sanacija klizišta Klisa
 2. Izgradnja potpornog zida u ulici Rašidovića
 3. Izgradnja potpornog zida u ulici Carica
 4. Sanacija šteta u naselju Bogošići
 5. Sanacija klizišta i ucjevljenje Vratničkog potoka
 6. Regulacija Muhašinovićkog potoka
 7. Ucjevljenje potoka Željeznička stanica u poslovnoj zoni Ozrakovići

Na području grada Visoko postoji 50 registrovanih klizišta. Grad Visoko, shodno prioritetima, izvršio je izradu projektnih zadataka i geološka istraživanja, te je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za sljedeće projekte:

 1. Sanacija klizišta Klisa 2 (Pertac)
 2. Sanacija klizišta na lokalitetu Ulica Rašidovića
 3. Potporni zid u ulici VI – Podvisoki
 4. Sanacija klizišta Tušnjići
 5. Sanacija klizišta Podvinci

Grad Visoko u narednom periodu će posebnu pažnju posvetiti izradi katastra klizišta na području grada, te izvršiti njihovu klasifikaciju. Time će se dobiti prioriteti za izradu projekata i realizacije istih.

Imajući u vidu stanje u oblasti civilne zaštite koje je zatečeno nakon što sam preuzela mandat, strateško opredjeljenje u oblasti civilne zaštite bilo je potpuna obnova zastarjelog voznog parka vatrogasne brigade, nabavka opreme i osposobljavanje struktura civilne zaštite i intenziviranje aktivnosti na deminiranju terena u okolini Visokog s obzirom na velike minirane površine u samoj blizini grada.

U proteklom periodu, osigurana je Donacija Vlade Republike Turske u vidu nabavke modernog vatrogasnog vozila vrijednosti preko 500.000,00 KM, izvršeno je deminiranje površine od 550.309 m2, trenutno je u toku deminiranje preko 2 miliona m2 površine čija vrijednost je 3 miliona KM, izvršena je nabavka opreme za osposobljavanje struktura Civilne zaštite u vrijednosti preko 1.300.000,00 KM i reaktivirano Udruženje građana DVD Visoko i potpuno opremljeno.

Video nadzor

Video nadzor na području grada Visoko je rađen u tri faze koje su obuhvatale gradsko i vangradsko područje na 24 lokacije. Ukupna vrijednost projekta je 120.000,00 KM. Monitoring se vrši u prostorijama Policijske uprave Visoko putem kontrolne sobe. Video nadzor je urađen tehnologijom nove generacije korištenjem smart kamera koje su u mogućnosti vršiti prepoznavanje na osnovu rasterske analize (registarstkih tablica i vrši identifikaciju). Upotrebom ove tehnologije povećan broj rasvjetljenih krivičnih dijela.

Press Grada Visoko