NAJAVLJUJEMO DESETU REDOVNU SJEDNICU GV-a VISOKO

653

Obavještava se javnost da će se 10. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

16.09.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati sa sljedećim:

                                                               D N E V N I    R ED

  1. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

  2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

  3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

  4. Prijedlozi odluka  o  Gradskoj izbornoj komisiji Visoko:

      4.1. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko

      4.2. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko        

      4.3. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko

      4.4. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Visoko da potpiše aneks sporazuma o sufinansiranju nabavke opreme  za potrebe JU „Dom zdravlja“ Visoko između Razvojnog    programa Ujedinjenih nacija i Grada Visoko

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

  6. Prijedlog zaključka o potvrđivnju  prisustva i učešća  predstavnika  Grada Visoko na XII redovnoj Skupštini  JP„Veterinarska   stanica “ d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik Grada    u Skupštini javnih preduzeća  

 7. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP  „Visoko“ d.o.o. Visoko za konačno  imenovanje Nadzornog odbora 

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

  8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u  Skupštini JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za konačno    imenovanje  Nadzornog odbora       

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

  9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini  

JP   „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za konačno  imenovanje Nadzornog odbora

    IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika 

10. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:        

10.1.  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 399/3 i 399/4 Gorani

10.2.  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 4173 KO Visoko

10.3.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti  MZ Dobrinje za prodaju nekretnine k.č.221/2E2 KO Dobrinje    

 IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

11. Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period  01.01.2021.-  30.06.2021.godine

 IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

12. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije Grada Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

 13. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Gradska uprava Visoko