MEDRESA: VOLONTERI U BIBLIOTEKAMA

128

Kao dio aktivnosti planiranih povodom mjeseca knjige, učenice i učenici Medrese tokom ove sedmice borave na volonterskom radu u JU Gradska biblioteka Visoko i u biblioteci “Mehmed ef. Handžić” koja je sastavni dio kampusa Medrese “Osman ef. Redžović”.

Pored upoznavanja sa načinom rada i funkcioniranja biblioteka, te uvida u knjižni fond kojim biblioteke raspolažu, cilj ove aktivnosti jeste izložiti učenike novim iskustvima koja će im sigurno pomoći u nastavku njihovog odgoja i obrazovanja.

Uz zahvalnost direktorici Gradske biblioteke, mr. Ajši Šahinović, te bibliotekarki naše biblioteke, profesorici Sabihi Eskić, izražavamo nadu da ćemo i ubuduće imati prilku ostvariti ovakvu vrstu saradnje, kako sa bibliotekama tako i sa drugim ustanovama.

RTV Visoko/Medresa “Osman ef. Redžović”