JU DOM ZDRAVLJA – COVID-19 BILTEN

711

U JU Dom zdravlja Visoko sa danom 24.03.2023. godine registrovan su 2 slučaja COVID-19.

Vakcinacija protiv COVID-a se u JU “Dom zdravlja” Visoko i dalje se obavlja svaki radni dan u terminu od 10h do 15h bez najave za sve starije od 18 godina.