JU Centar za socijalni rad Visoko: Obavještenje o uplati za mjesec maj

511

Obavještavaju se korisnici JU Centar za socijalni rad Visoko da je, dana 03.07.2020. godine, izvršena uplata za mjesec maj 2020. godine za korisnike prava Civilnih žrtava rata učešće kantona.

Direktorica JU Centar za socijalni rad Visoko
Zerdo Aida