JKP”VISOKO”: ZAVRŠENA DEZINFEKCIJA U GRADU VISOKO

2173

Informišemo stanovništvo da je JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata jutros završilo sa dezinfekcijom svih saobraćajnica, ulica i trotoara  u Visokom, čime je završena  dezinfekcija na području cijelog Grada.

Prethodnih dana JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko je uputilo Zahtjev gradonačelnici mr.sci. Amri Babić da odobri sredstva za dezinfekciju saobraćajnica koje vode prilazu gradu Visoko, svih ulica i trotoara u Gradu Visoko.

Gradonačelnica mr.sci. Amra Babić je usvojila Zahtjev i odobrila sredstva za navedene kao i dodatne aktivnosti, sve u cilju zaštite zdravlja naših građana.

Dodatne aktivnosti se odnose na dezinfekciju sljedećih naselja: Kula Banjer, Taukčići, Čekrekčije, Gračanica (komplet), Arnautovići, Mulići, Porječani, Dobrinje, Gornje Moštre , Donje Moštre, Kološići, Liješeva, Radovlje, Buzić Mahala, Donja Zimča, Gornja Zimča , Muhašinovići,  Donje Topuzovo Polje, Gornje Topuzovo Polje, Srhinje, Buci, Kralupi, Goduša i Regionalna cesta do granice grada Visoko.

Radove na dezinfekciji saobraćajnica, ulica i trotoara izvodila je firma Ekocijan d.o.o. Sarajevo, kao i sedam dodatnih timova sa 18 ljudi na terenu, a kojim je rukovodio Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata.

Napominjemo da je prije dezinfekcije saobraćajnica, ulica i trotoara u gradu Visoko urađeno čišćenje i sapiranje istih.

Prethodnih dana JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko na incijativu gradonačelnice mr.sci. Amre Babić završilo je postavljanje dozatora sa sredstvom za dezinfekciju ruku.

Postavljeno je ukupno 30 dozatora po glavnim ulicama grada Visoko, sve u cilju preventivne zaštite naših građana od koronavirusa (Covid-19).

Prethodnih dana JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, odnosno Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata završila je dezinfekciju objekata kolektivnog stanovanja, gdje su dezinfikovane: sve zajedničke prostorije (tavani, stubišta, plafoni, zidovi, patosi i ograde), podrumske prostorije, garaže u sklopu stambenih zgradaposlovni prostori i prostor oko zgrada.

Napominjemo da je dezinfekcija objekata kolektivnog stanovanja-zgrada zadnji put urađena 1990.godine.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko je u sklopu ove aktivnosti izvršila redovnu dezinfekciju: svih kancelarijskih prostora, vodnih objekata, pumpnih postrojenja, blagajni, odnosno svih prostora kojim upravlja JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Na prijedlog gradonačelnice mr.sci. Amre Babić prethodnih dana u okviru aktivnosti koje se odnose na dezinfekciju JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko je uradilo dezinfekciju sljedećih objekataGradske uprave, Centra za kulturu, sport i informisanje, stadiona, KSC “Mladost“ sportske dvorane, sale Partizan, prostorije civilne zaštite i prostorije vatrogasnog društva.

U okviru aktivnosti koje se tiču dezinfekcije, svi poslovni subjekti koji su iskazali interes za dezinfekciju svojih poslovnih objekata, ista je izvršena (oko 60) na području užeg jezgra grada Visoko.

Dezinfekcija navedenih područja i prostora izvršena je sa ciljem da se zaštiti zdravlje naših građana.

Unaprijed se zahvaljujemo stanovništvu na ukazanom povjerenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko