JKP VISOKO:OČIŠĆENI ŠETALIŠTE I TROTOAR U ULICI BRANILACA

119

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše javnost i stanovništvo Grada Visokog da je Služba za čistoću i odvoz komunalnog otpada tokom vikenda završila sa radnim aktivnostima, koje se odnose na sapiranje, mašinsko i ručno čišćenje šetališta u ulici Alije Izetbegovića i pješačke staze u ulici Branilaca.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko realizacijom navedenih aktivnosti preko svojih nadležnih službi, ima za cilj da svakom stanovniku u gradu Visoko napravi ekološki ljepši i bolji ambijent za odvijanje svakodnevnog života.

JKP “Visoko”