JKP „VISOKO“: VODA ZA NOVE KORISNIKE U OKTOBRU

177

Radovi na trećoj fazi projekta “Proširenja gradskog vodovodnog sistema Grada-Visokog-Podsistem Moštre” nalaze se u završnoj fazi.

Završetkom radova na transportnom cjevovodu dužine 1,6 km i spajanjem pumpne stanice Srhinje na rezervoar Dubrave, stvorit će se uslovi  za puštanje u probni rad treće faze projekta “Proširenja gradskog vodovodnog sistema Grada Visokog-Podsistem Moštre”, a nakon toga vršiti će se priključenja korisnika na vodovodnu mrežu Grada Visokog.

“Želio bih da iskoristim priliku da vlasnike građevinskih objekata na području MZ Rosulje (tačnije naselja Ravne, Paljike), Dubrave i Gornja Zimča koji su već uključeni u naš vodovodni sistem, a koji do sada nisu zaključili ugovor da iskoriste ovu priliku i podnesu zahtjev za zaključenje ugovora odnosno za pružanje usluge vodosnabdijevanja čim prije. Posebno mi je zadovoljstvo da mogu pozvati sve ostale sugrađane u naseljima koja se nalaze duž novoizgrađene trase u naseljima: Muhašinovići, Biskupići, Kozarci, Vrblje, Donja Zimča uz lokalnu cestu pored autoputa, Šarene Hanove, Monjare, Luka kao i sva naselja u cjelokupnim mjesnim MZ Orašac i posebno i MZ Liješeva gdje se na kraju MZ Liješeva nalazi naša mreža, odnosno gdje se novoizgrađena treća faza i završava”, rekao je Hasan Prelić, v.d. direktora JKP “Visoko”.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt brojeve telefona: 032/465-908 -Ibrahim Tatar i 032/735-560-Dževad Kamarić.

Nudžejma Trako