JKP Visoko: Realizacija redovnog čišćenja kanalizacionih kolektora i šahtova u gradu Visoko

152

JKP ‘Visoko’ obavještava javnost i korisnike komunalnih usluga u gradu Visoko, da su 05.08. i 06.08.2020.g radnici iz Službe za vodovod i kanalizaciju intezivno izvodili radove na redovnom čišćenju kanalizacionih kolektora i šahtova u našem Gradu.

Radovi na čišćenju kolektora i šahtova obavljeni su u sljedećim ulicama: Ulica VIII, Izeta Kurtalića, Musala, Naselje Luke i Hadžijina voda.