JKP VISOKO: OČIŠĆENA LOKACIJA KOD KAZAFEROVOG MOSTA

120

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, odnosno radnici iz Službe za poslove prikupljanja otpada, održavanje čistoće i zaštitu na radu danas su realizovali radove na čišćenju raznog komunalnog otpada kod Kazaferovog mosta u naselju Varoško Polje.

Radnici iz navedene službe izvršili su sljedeće aktivnosti: ručno i mašinsko uklanjanje krupnog i sitnog komunalnog otpada, utovar raznog komunalnog otpada na kamion, te odvoz istog.

Dugi niz godina navedenu lokaciju nesavjesni građani koriste za nekontrolisano odlaganje raznih vrsta komunalnog i drugog otpada, te na taj način stvaraju lošu ekološku sliku, koja predstavlja opasnost za zdravlje naših sugrađana.

Ovom prilikom upućujemo apel svim stanovnicima Grada Visoko u svim naseljima, da čuvaju našu prirodu i okolinu od zagađenja, tako što će svoj komunalni otpad odlagati prema propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

RTV Visoko/JKP Visoko