JKP Visoko: Nastavak uklanjanja azbesta sa krovova zgrada u Visokom

318

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko da je danas potpisan Ugovor između JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kao upravitelja i AL-STEEL d.o.o. Visoko, a koji se odnosi na izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-60 na adresi Donje Rosulje br.34.

Radove će izvoditi firma AL-STEEL d.o.o.Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 6.401,11KM.

Radovi su finansirani 50% iz interventnih sredstava Grada Visoko i 50% iz sredstava stanara pomenutog kućnog savjeta.

Na pomenutoj zgradi izvršit će se demontaža i skidanje površine 200m2 dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, a zatim će se izvršiti ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Adaptacija koja se planira na pomenutoj zgradi je jedna od planiranih aktivnosti koje se odnose na uklanjanje azbesta sa krovova zgrada u Gradu Visoko, te je navedena zgrada na kojoj će se realizovati radovi osma (8) po redu od planiranih trideset i šest (36) zgrada na kojima će se izvršiti zamjena azbestnog krovnog pokrivača.

Početak izvođenja radova prema planu i programu realizovat će se u skladu sa vremenskim uslovima tj. čim prestanu padavine.