JKP VISOKO: IZVRŠENE IZMJENE U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

405

JKP Visoko je, proteklih dana, izvršilo izmjene kada je u pitanju pružanje određenih komunalnih usluga. Naime, u pojedinim mjestima je izvršena promjena u rasporedu i planu odvoza komunalnog otpada.

” Sva ona mjesta u kojima se organizovani odvoz komunalnog otpada vršio subotom, prebačena su na radne dane. Detaljne podatke o rasporedu i planu odvoza možete vidjeti na našoj web-stranici. Odvoz luga će se vršiti redovno sve dok traje grejna sezona”, pojasnila nam je ekologinja JKP Visoko, Amina Čeliković.

Sve dodatne informacije vezane za odvoz komunalnog otpada u Vašem mjestu stanovanja, možete potražiti putem telefona rezervisanog za podršku korisnicima 032/456-999, ili putem e-mail adrese info.podrska@jkpvisoko.ba.

Ivana Dusper