JKP “Gradska groblja” doo Visoko trenutno spašeno – Grad Visoko za stabilizaciju poslovanja uplatio 210.000 KM

639

Prilikom preuzimanja mandata zatekli smo dugovanja ranije Gradske uprave prema JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko u iznosu od gotovo 400 hiljada KM. Znajući da je preduzeće izašlo iz stečaja i da mu je svaka marka važna za dalji opstanak i razvoj, dug je u cijelosti izmiren u prva dva mjeseca mandata, čime smo jasno poslali poruku podrške ovom preduzeću.

Međutim, godinu dana poslije JKP “Gradska Groblja” d.o.o Visoko našla su se u nezavidnoj situaciji koja je prijetila novim stečajem, a dva su velika razloga nagovještavala takvu opciju.

Prvi, kada su iznenada izronila dugovanja iz 2016. godine prema Federaciji BiH u iznosu od 670.000KM. U 2021. godini zaprimili smo sudsko izvršenje koja nalaže izmirenje obaveza. Kako ne bi došlo do blokade računa potpisan je sporazum o vraćanju pomenutog iznosa na rate, a što preduzeće trenutno izmiruje. Pomenuto značajno utiče na rezultate rada i nemogućnost realizacije drugih otvorenih pitanja, jer se sredstva moraju osigurati iz tekućeg poslovanja.

Drugi, kada smo pomislili da je nevoljama kraj, pojavio se akt Federalnog ministarstva finansija kojim je odbijena žalba JKP “Gradskih grobalja” d.o.o Visoko iz 2013. godine i rješenje Porezne uprave – Kantonalni porezni ured Zenica kojim se nalaže plaćanje dospjelih obaveza u iznosu od cca 1,6 miliona KM sa pripadajućim zakonskim kamatama koje su prema slobodnom izračunu iznosile oko 3,3 miliona KM. Pojednostavljeno, neko je deset godina u “ladici” čuvao žalbu, da bi je u 2021. godini izvadio i negativno rješio, čime je preduzeće ponovo došlo pred stečaj. Poduzet je niz pravnih radnji, održana nekolicina radnih sastanaka kako u Ministarstvu finansija, tako i u Poreznoj upravi kako bi se došlo do najpovoljnijeg rješenja i očuvanja preduzeća koje ima posebnu važnost za sve naše građane. Nakon niza tužbi uspjeli smo poništiti akt Ministarstva finansija FBIH i rješenje Porezne uprave FBIH – Kantonalni porezni ured Zenica i predmet sa jasnim uputama iz presude koje su od posebne važnosti za preduzeće vratiti prvostepenim organu na ponovni postupak čime je preduzeće u ovom momentu spašeno. Nadamo se da će se u ponovljenom postupku, nakon usvajanja naše tužbe donijeti pravilna i na zakonu zasnovana odluka.

Problemi nikada ne idu sami, pa smo pored navedenih problema imali i huškanja radnika, te su najavljivani i štrajkovi, ali hvala Bogu uz razumne razgovore i uvjeravanja da pristupamo iskreno kako bismo spasili preduzeće uspjeli smo doći do razumjevanja i sanacije.

Vrijedi istaknuti da je Gradsko vijeće na zahtjev JKP “Gradska Groblja” d.o.o Visoko svojim Odlukama osiguralo preko 4000m2 zemljišta za proširenje groblja, jer je u periodu Covid-19 zbog povećanog broja umrlih došlo do smanjenja raspoložive površine za ukop, a proširenje je od posebnog značaja za lokalnu zajednicu.

U cilju stabilizacije poslovanja, a cijeneći značaj ovog javnog preduzeća i potrebe za penzionisanjem tri radnika, izmirenjem dijela duga po sporazumu s FBIH Gradska uprava je kao podršku iz Budžeta Grada u 2023. godini upravo prebacila na račun JKP “Gradskih grobalja” d.o.o Visoko 210.000,00KM.

Obzirom da poslovna jedinica “Parking” unutar JKP “Gradska Groblja” doo Visoko prave gubitak u poslovanju, priprema se modernizacija naplate parkinga, po uzoru na veće Gradove, a što će povećati naplatu i značajnije regulisati samo parkiranje. Također, radi se i na iznalaženju novih parking mjesta.

Kada sve sagledate, jednostavan je zaključak da zlo ne miruje, ali uz iskrenu namjeru, predan rad isto uvijek bude pobijeđeno!

Saniramo, stabilizujemo i razvijamo!

Mirza Ganić – FB Page