Javni poziv za iskazivanje javnog interesa za sjetvu krompira na manjim obradivim površinama

1159

Na osnovu Odluke Gradskog vijeća Visoko broj: 01/1-02-82/20 od 13.04. 2020. Godine donesene na prvoj vandrednoj sjednici Gradskog vijeća Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje:

JAVNI POZIV

za iskazivanje javnog interesa za sjetvu krompira na manjim
obradivim površinama (do 500m2)

Pozivaju se zainteresovana lica sa prebivalištem na području Grada Visoko, a koja uz svoja domaćinstva imaju u vlasništvu obradive poljoprivredne parcele do 0,5 dunuma (500m2) da izvrše prijavu površina koje namjeravaju koristiti za sjetvu krompira.

Prijave izvršiti isključivo u prostorijama MZ-a popunjavanjem prijavnog obrasca nakon čega će nadležna služba sačiniti preliminarnu listu lica kojima će se u zavisnosti od prijavljenih površina dodijeliti sjemenski materijal i mineralna gnojiva za sjetvu krompira. Prioritet će imati lica/domaćinstva sa jednim ili više nezaposlenih lica i penzioneri.

Prijave izvršiti u prostorijama MZ-a najkasnije do 20.04.2020. godine.