GRADONAČELNIK GANIĆ: SIGURNIM RAZVOJNIM KORACIMA VISOKO PONOVO INTEGRIŠEMO U ZDK I FBIH

426

Posjeta Federalnih ministara Edina Ramića i Šemsudina Dedića Visokom i gradonačelniku Mirzi Ganiću je iskorištena i kao prilika za terenski obilazak farmera i poljoprivrednika, koji su ujedno i korisnici poticaja sa Federalnog nivoa vlasti.

Upriličen je obilazak Abdulaha Lemeša iz Bogošića koji je reprezentativan primjer uspješnog poljoprivrednika, a „PRERADA MLIJEKA“ Bogošići se već dugi niz godina bavi uzgojem muznih krava te proizvodnjom i preradom mlijeka i stvaranja gotovih proizvoda.

Lemeš je kazao da mu je bila iznimna čast prvi put ugostiti predstavnike vlasti sa Federalnog nivoa te sa njima porazgovarati i ukazati im, iz ugla uspješnog poslovnog čovjeka, na neke probleme koji su vezani za Federalne institucije i ministarstva kako bi njihovim otklanjanjem poljoprivreda na našim prostorima bila dodatno unaprijeđena.

Naglasio je veliko zadovoljstvo dosadašnjom podrškom sa Kantonalnog i Federalnog nivoa vlasti uz nadu da će ista biti nastavljena.

Poručio je da treba prvenstveno raditi na zaštiti poljoprivrednog zemljišta i da će kontinuirano nastaviti sa ulaganjima u modernizaciju svoje farme, kako bi njegov sin sa svojom porodicom uspješno nastavio bavljenje poljoprivrednom djelatnošću.

Prema riječima Lemeša, veliki je napredak i renoviranje pristupnog puta jer će se poljoprivrednim i infrastrukturnim projektima zaokružiti napredak cjelokupnog visočkog područja, a pogotovo rubnih područja koja su dugi niz godina neopravdano bila zapostavljena.

Gradonačelnik Ganić je u srdačnom razgovoru poručio da je ponosan na poljoprivrednike koji se u jako teškim i turbulentnim vremenima dobro snalaze na svom životnom i poslovnom putu, uz obećanje da će dalje pružati maksimalnu podršku i pomagati u otklanjanju prepreka.

Posebno ga raduje što je u prilici da sigurnim razvojnim koracima Visoko ponovo, kroz partnersku saradnju na krucijalnim projektima sa višim nivoima vlasti, integriše u ZDK i FBiH, što je osnova budućeg napretka i razvojnog puta našeg grada u svim segmentima.

Slaven Mirković