Gradonačelnica Babić posjetila Radovlje: Izvršena rekonstrukcija puta u naselju Han Hadžići

253

Gradonačelnica Amra Babić zajedno sa saradnicima obišla je naselje Han Hadžići u MZ Radovlje. U planiranom roku izvršena je rekonstrukcija i asfaltiranje puta u ovom naselju, a mještani nisu krili zadovoljstvo urađenim. Nisu krili oduševljenje i zahvalnost prema onima koji su imali sluha za njihove potrebe.

Podsjećamo, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko je iz budžetnih sredstava Grada Visoko realizovala projekat rekonstrukcije puta u naselju Han Hadžići.

U okviru ugovorenih radova izvršen je iskop humusa i zemljanog materijala, te je izrađen nasip od tamponskog materijala ugrađenog u slojevima sa razastiranjem i valjanjem, ukupne debljine 40 cm. Uslijedilo je asfaltiranje puta asfaltom BNHS 16 debljine 7 cm i izrađene su bankine od tamponskog materijala. Ukupna dužina asfaltnog zastora je 350m, širina 3m sa bankinama sa obje strane.