GRADONAČELNICA BABIĆ OBIŠLA AKTUELNE RADOVE NA PODRUČJU VISOKOG

179

U prisustvu predstavnika Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko, gradonačelnica Amra Babić je upriličila obilazak radova na nekoliko lokacija na području Visokog. Prilikom obilazaka posjećeno je naselje Grajani gdje su okončani radovi na izgradnji javne rasvjete. U ovom naselju je ugrađeno 27 rasvjetnih tijela, 4 betonska stuba i 1270 m napojnog kabla. Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 19.635,38KM sa PDV-om.

Tom prilkom je posjećen i most u naselju Zagorice, gdje su okončani radovi na farbanju zaštitne ograde preko rijeke Fojnice.

Intenzivirani su i radovi na rekonstrukciji svlačionica sa sanitarnim prostorijama u “OŠ Kulin Ban” Visoko. U prethodnom periodu su izvršeni radovi na novom priključku vodovodne i kanalizacione mreže, kao i demontaža postojećih sanitarija i vrata. Trenutnim radovima na postavljanju novih zidnih i podnih pločica, prethodila je zamjena kompletnih pripadajućih instalacija.

Posjećeni su i radovi na izgradnji javne rasvjete u naseljima Moštre, Donja Zimča, Muhašinovići i B.Mahala. U naselju B.Mahala je postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač odabrana firma “STEP” d.d. Sarajevo, dok je stručni nadzor vršila firma “BauArt” d.d. Visoko. Na ovoj lokaciji je ugrađeno 16 rasvjetnih tijela, 16 betonskih stubova i 800m napojnog kabla.

Pored navedenih, na području Visokog trenutno se implementiraju i mnogi drugi projekti, koji će doprinijeti bržem razvoju našeg grada.

Press Grada Visoko