Grad Visoko izdvojio 40.000 KM za potrebne adaptacije na objektima kolektivnog stanovanja

199

U Gradskoj upravi Visoko jučer su potpisani Ugovori o dodjeli sredstava između Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata i predsjednika kućnih savjeta 11 zgrada na području grada Visoko, a koji se odnose na planirana i dodijeljena sredstva iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu i koja će biti utrošena na potrebne adaptacije na zgradama.

Planirana i dodijeljena sredstva Budžetom Grada Visoko za potrebne adaptacije na objektima kolektivnog stanovanja iznose 40.000 KM.

U narednom periodu će, u skladu sa vremenskim uslovima, započeti realizacija radnih aktivnosti na planiranim adaptacijama, kao što su uklanjanje azbestnih krovova sa zgrada za koje su etažni vlasnici i predsjednici kućnih savjeta zgrada uputili aplikaciju na budžetska sredstva.

Grad Visoko zajedno sa Službom za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata, svakodnevno i efikasno provodi razne projekte i aktivnosti u objektima kolektivnog stanovanja na području grada Visoko, a sve s ciljem da se postignu bolji uslovi i ljepši ambijent za život etažnih vlasnika u zgradama na području grada Visoko.

Uspješnom saradnjom Grada Visoko i Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata, sa današnjim potpisanim i planiranim radnim aktivnostima, ukupno će za 24 zgrade na području Visokog biti riješeni problemi stanovanja koji ih prate dugi niz godina.