Gimnazija „Visoko“ na regionalnoj konferenciji „Zdravi stilovi života kroz rodnu ravnopravnost“

82

Regionalnu konferenciju „ Zdravi stilovi života kroz rodnu ravnopravnost“ organizovala je CARE International organizacija u saradnji sa predstavnicima partnerskih organizacija UR OSVIT Niš, Srbija, UG OTAHARIN Bijeljina, BiH i Udruženje Centar za romske inicijative Nikšić iz Crne Gore, kao jednu od završnih aktivnosti treće faze projekta „ Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu III“ ( FAIR III), finansiranu od strane Austrijske razvojne kooperacije (ADC).

Konferencija u Bijeljini, 10. i 11. 11. 2021. godine, bila je mjesto gdje su predstavnici Institucija i udruženja imali priliku prezentirati primjere dobre prakse i iskustva stečena u radu. Kroz diskusiju je ,zajednički, promovisana rodna ravnopravnost, zdrav, nenasilan način života i jednako uključenje romske i sve ostale djece u proces odgoja i obrazovanja, sa posebnim akcentom na djevojčice.

Diskutovano je o promjenama koje su nastale kao proces primjene ovog projekta u školi, te načinima na koji se mogu iskoristiti stečena znanja, vještine i projektnu metodologiju rada.

Treća faza projekta se provodila se na regionalnom nivou: Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo, a u BIH dio projektih aktivnosti u Gimnaziji „ Visoko“, u 2019.godini tokom koje je fokus bio na primjeni CARE-ova dva inovativna pristupa, jedan je bio isključivo fokusiran na izgradnju vještina mladih kroz usvajanje zdravih stilova života, metodologija i drugi pristup ( Community Score Card).

Realizacija ovih aktivnosti u našoj školi odvijala se kroz edukativne radionice u saradnji sa Udruženjem građana Omladinska romska inicijativa „ Budi mi prijatelj“ i Udruženjem “ Damar omladine” Visoko a čiji je rad pratila pedagogica škole.

Za vrijeme COVID pandemije realizacija aktivnosti odvijala se online u saradnji sa udruženjem OTAHARIN Bijeljina i Centar za razvoj neformalnog obrazovanja Visoko u kojoj je učestvovalo preko 70 učenika prvog i drugog razreda.

Pedagogica Gimnazije „ Visoko“ Sanita Nukić, istakla je uspješnu saradnju naše škole sa međunarodnim organizacijama – CARE Innternational Balkns, World Vision BiH ZDK, Arigatou International Foundation GNGC ,CPCD, TPO Fondacija, ROMA Education Fund, lokalnim udruženjima – Udruženjem građana Omladinska romska inicijativa „ Budi mi prijatelj“ Visoko,UŽ “ Mozaik” Visoko, “ Mladi volonteri” Visoko, “ Damar omladine” Visoko, Fondacija Muharem Berbić Visoko, Centar za razvoj neformalnog obrazovanja Visoko, “ Romalen” Kakanj, Euro- Rom Tuzla, “ Otaharin” Bijeljina.

Cilj saradnje je: Jačanje učeničkog samopouzdanja kroz humanitarni i volonterski rad, razvoj zdravih stilova života,osnaživanje učenika za školovanje u Gimnaziji- projekat podrške učenicima osmih/ devetih razreda osnovne škole bez obzira na poteškoće i različitosti, osnaživanje i razvijanje životnih vještina i kompetencija kroz četverogodišnje obrazovanje u Gimnaziji.

Prezentirani su mnogobrojni projekti realizovani u Gimnaziji a koji su doprinjeli neformalnom obrazovanju i razvoju životnih vještina, samopouzdanja, asertivnosti, empatičnosti, uspješne komunikacije, nenasilnog rješavanja konflikata, podrške i jačanju mentalnog zdravlja.

Kao elemenat na koji smo ponosni kao institucija, pedagogica je izdvojila motiviranje učenika za nastavak školovanja, te da su mnogi bivši gimnazijalci koji su učestovali u projektnim radionicama, danas heroji ove priče, tj. da oni danas planiraju, organiziraju i realiziraju slične projekte podrške učenicima.

RTV Visoko/Gimnazija Visoko – FB Page