FIRMA “PROVIS” IZ VISOKOG PROIZVELA PRVE ZAŠTITNE MASKE(VIZIRE) ZA BORBU PROTIV KORONA VIRUSA

2572

U najtežim trenucima i vremenu pandemije korona virusa, firma Provis iz Visokog je pritekla u pomoć svojim sugrađanima.Oni su u proteklih nekoliko dana u saradnji sa kooperantima pokrenuli proizvodnju prve serije transparentnih zaštitnih maski, tzv. vizira koji se koriste kao dodatna zaštita u borbi protiv korona virusa. Prvi testni primjerci poklonjeni su gradonačelnici Amri Babić, koja je iste uručila medicinskom osoblju JU Dom zdravlja Visoko.