Doktorica Subhija Pajević nova v.d. direkorice JU ‘Doma zdravlja’ Visoko

1162

Odlukom Upravnog odbora JU ‘Dom zdravlja’ Visoko za v.d. direktorice ove Javne ustanove imenovana je doktorica Subhija Pajević.