Dodatna pojašnjenja iz Gradske uprave za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce

1370

U skladu sa usvojenom Uredbom o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce, obavještavaju se demobilisani branioci i ratni vojni invalidi 60% i nižeg procenta da mogu preuzimati i podnositi zatjeve za novčanu naknadu.

Šefica Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu Grada Visokog Meliha Trako za Vijesti TV Visoko dala je dodatna pojašnjenja za ostvarivanje prava naknadu.

Imajući u vidu trenutnu situaciju usljed pandemije COVID-19, podnosioci zahtjeva će obrazac preuzeti u holu zgrade Gradske uprave. Prilikom predaje zahtjeva, branioci će dobiti i redni broj sa terminom za predaju zahtjeva.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na sljedeće brojeve telefona: 032 732 557 ili 032 732 559. U Slučaju preuzimanja zahtjeva sa web stranice potrebno je da pozovete gore navedeni broj radi davanja termina za predaju.