Dnevni red 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

165

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 10. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 16.09.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

4. Prijedlozi odluka  o  Gradskoj izbornoj komisiji Visoko:

4.1. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko

4.2. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko

4.3. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko

4.4. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Visoko da potpiše aneks sporazuma o sufinansiranju nabavke opreme za potrebe JU „Dom zdravlja“ Visoko između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada Visoko

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

6. Prijedlog zaključka o potvrđivnju  prisustva i učešća predstavnika Grada Visoko na XII  redovnoj Skupštini  JP„Veterinarska stanica “ d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik Grada u Skupštini javnih preduzeća

7. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP  „Visoko“  d.o.o. Visoko za konačno imenovanje Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u  Skupštini JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za konačno imenovanje Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za konačno imenovanje Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

10. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:        

10.1. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 399/3 i 399/4 KO Gorani

10.2. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 4173 KO Visoko

10.3. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti MZ Dobrinje za prodaju nekretnine k.č.221/2E2 KO Dobrinje

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

11. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Visoko za period 01.01.2021. – 30.06.2021. godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

12. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije Grada Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

13. Vijećnička pitanja i inicijative

Direktan prenos u programu TV Visoko pogledajte od 14 sati.