DA LI JE AEROZAGAĐENJE IZAZVALO POVEĆAN BROJ PACIJENATA? PROVJERILI SMO U VISOČKOM DOMU ZDRAVLJA

1053

Zagađenje zraka u Visokom, problem je koji je prisutan nekoliko posljedjnjih godina i koji počinje da se javlja sa početkom sezone grijanja. Stručnjaci smatraju da su glavni izvor zagađenja kućna ložišta i saobraćaj.

Dok se utvrđuju razlozi, Visoko je iz godine u godinu tokom zimskih mjeseci među najzagađenijih gradova u BiH. Zagađeni zrak je u direktnoj vezi sa bolestima opasnim po život.

Procijenjeno je da svake godine bolesti uzrokovane zagađenim zrakom ubijaju  oko devet miliona ljudi – svaki šesti umrli  u svijetu. Od tog broja, oko 600.000 su djeca mlađa od pet godina.  

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, po broju umrlih od bolesti izazvanih zagađenim zrakom Bosna i Hercegovina je najgora u Evropi i druga najgora zemlja na svijetu, iza Sjeverne Koreje.

Da li je visoka koncentracija otrovnih čestica ovih dana, koja ugrožava ljudske živote, izazvala povećan broj javljanja pacijenata, posebno rizičnih skupina provjerili smo u visočkom Domu zdravlja.

¨Nažalost mi smo zemlja koja je u jako velikom riziku, odnosno nalazimo se negdje u dnu što se tiće čistoće zraka pogotovo u zimskim mjesecima. Nisam primjetila da nam dolaze pacijenti nešto intenziviranije u odnosu na raniji period, što se tiće nekih komplikacija vezanih za aerozagađenje. Takvi pacijenti su sigurno upoznati, već ih duži vremenski period upozoravamo, što kada dođu nama u ambulantu, a isto tako i putem medija, te naših preporuka, dakle, svi  srčani bolesnici, pulmološki bolesnici trebaju da izbjegavaju da izlaze iz svojih domova pogotovo kada je koncentracija ovih štetnih čestica povećana.  U  rizične skupine ubrajaju se starije pacijenti, djeca, svi srčani bolesnici, bolesnici sa hroničnim plućnim bolestima su u visokom riziku. I zdravi ljudi su u riziku ako provode duži vremenski period vani za vrijeme pojačane koncentracije negativnih čestica u zraku. Savjet je izbjegavati boravak vani što više, korištenje maski koje danas svakako koristimo i zbog pandemije. Pri bilo kakvom pogoršanju simptoma, naravno treba da se obrate u ambulantu i mi smo tu uvijek na raspolaganju˝-  otkriva na dr. Edina Handžić, specijalista interne medicine.

Svako može osjetiti negativne efekte po zdravlje kada su vrijednosti indeksa kvaliteta zraka između 151 i 200. Osjetljive grupe ljudi mogu osjetiti ozbiljne posljedice.

Zagađenje zraka je vodeći ekološki faktor rizika po zdravlje i procjenjuje se da je gotovo trećina stanovnika europskih gradova izložena zagađenosti zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, navodi se u najnovijem izvještaju Europske agencije za zaštitu čovjekove okoline.

Amra Čosić