Crkva svetog Prokopija: Nacionalni spomenik u Visokom čuva najveću zbirku ikona u BiH

552

Grad Visoko kroz historiju oduvijek je bio poznat, a danas nam ostaje da novu historiju stvaramo, a staru njegujemo.

Crkva svetog Prokopija pripada listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Dokument o izgradnji crkve, pisana dokumentacija i sva crkvena arhiva su izgorjeli u požaru 1941. godine, tako da se vrijeme izgradnje objekta ne može utvrditi sa sigurnošću.

Prema raspoloživim podacima, izgrađena je 1857. godine. U svojoj historiji crkva je više puta obnavljana, a posljednji put prije nekoliko godina. Tokom 2017. godine, Grad Visoko i gradonačelnica Amra Babić su iskazali spremnost lokalne zajednice i izdvojili značajna sredstva kako bi ovaj spomenik kulture u Visokom bio obnovljen.

U crkvi svetog Prokopija u Visokom danas se čuva jedna od najpoznatijih i najvećih zbirki ikona u Bosni i Hercegovini.

Zbirka je nastala poklonima parohija, ali i donošenjem ikona iz crkava u Sarajevu. Zbirka se sastoji od stotinjak ikona, međutim, veći broj se odnosi na ikone rađene u tehnici kaširanja papira na drvo. Dio zbirke čine rastavljeni dijelovi diptiha i triptiha. Najstarija ikona je urađena u vizantijskom ikonografskom maniru i potiče i XV vijeka.