Centar za socijalni rad Visoko: Obavještenje o uplati za mjesec juni

1120

Obavještavaju se korisnici JU Centar za socijalni rad Visoko da su, dana 05.08.2020. godine, izvršene uplate za mjesec juni 2020. godine za sljedeća prava:

  • Naknada za porodilje u radnom odnosu
  • Nakanada za nezaposlene porodilje
  • Dječiji dodatak
  • Naknada za smještaj u hraniteljsku porodicu
  • Stalna novčana pomoć
  • Naknada za troškove medicinskog vještačenja

Direktorica JU Centar za socijalni rad Visoko
Zerdo Aida