BROJNI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI – FORMULA ZA UBRZANI RAZVOJ CJELOKUPNE VISOČKE LOKALNE ZAJEDNICE

813

Infrastrukturni projekti koji su realizirani ili tek predstoje na području cijelog visočkog područja svakako su najbolja ilustracija saradnje lokalne s višim nivoima vlasti, kao i najpozitivniji primjer simbioze lokalnog stanovništa, gradskih struktura vlasti i privrednika koji su, također, u proteklom periodu bili najistaknutiji saradnici prilikom realizacije iznimno važnih projekata na putu ubrzanog razvoja Visokog i pozicioniranja našeg kraljevskog grada na vrhu liste najnaprednijih i naprepoznatljivijih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Podsjetićemo se na neke od infrastrukturnih projekata koji su uspješno realizirani u bliskoj prošlosti ili su u fazi realizacije.

Započeli su radovi na sanaciji ulice Muftije Numanagića, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 169.594,425 KM.

Sanirane su godinama najkritičnije asfaltne dionice u Špiljakovoj ulici (MZ Stari Grad).

Inače, do sada je uloženo 9,1 miliona KM za sanaciju, stabilizaciju i razvoj centralnog dijela grada, odnosno uže gradske jezgre, koja će modernizacijom Kožarskog mosta u narednom periodu u potpunosti doći do izražaja.

Podsjećamo na podatak da je potpisan ugovor za asfaltiranje puta od Robne kuće Vema prema Bingu, što će ovu izuzetno frekventnu putnu dionicu učiniti dodatno funkcionalnijom.

U prvoj fazi radova bit će preskočena raskrsnica gdje su semafori, pošto je u toku revizija projekta kružnog toka, a po završetku revizije odmah će se pristupiti provođenju tenderskih i ostalih procedura.

Izvođač radova uskoro će biti uveden u posao.

Započela je druga faza radova na izgradnji obdaništa i jaslica u naselju Prijeko (MZ Centar).

U prošloj godini za prvu fazu radova je opredijeljeno 600 hiljada KM, a za drugu fazu 602 hiljade KM, tako da su do sada opredijeljena sredstva za ovu namjenu 1.202.000 KM.

Treba naglasiti podatak da će u novom budžetu biti predviđena i ostala neophodna sredstva za finalnu, treću fazu radova, koja će obuhvatiti cjelokupno, a samim tim i vanjsko uređenje.
U sklopu proslave 29. avgusta – Dana Grada Visokog intenzivirani su i radovi na izgradnji ambulante u Porječanima. Posebna zahvalnost je upućena Anesu Prohiću koji finansira izgradnju i Amiru Jamakoviću koji je donirao zemljište.

Nakon što je u svim segmentima značajnim sredstvima stabilizirana situacija u visočkom Domu zdravlja, pristupilo se, u saradnji s privrednicima koji su partneri lokalne vlasti, izgradnji ove ambulante porodične medicine koja će znatno olakšati svakodnevnicu stanovnicima ovog područja.

Prva faza radova košta 100 hiljada KM.

Prethodno su okončani i radovi na izgradnji fiskulturne sale područne škole Mula Mustafa Bašeskija u Porječanima koji su finansirani od strane Grada Visokog u iznosu od 50 hiljada KM.

U saradnji s premijerom ZDK Mirnesom Bašićem i resornim ministrom Spahijom Kozlićem, osigurana su dodatna finansijska sredstva (za podlogu, grijanje, opremu, uređenje dvorista i sl.) u iznosu od 110 hiljada KM kako bi učenici imali moderan i funkcionalan objekat prilikom realizacije svakodnevnih aktivnosti.

Značajna sredstva su uložena i u izgradnju javne rasvjete u Porječanima. Vrijednost radova iznosila je 20 hiljada KM.

Herojsko naselje Vidovići (MZ Kralupi) je u sklopu obilježavanja 29. avgusta – Dana Grada Visokog, napokon dobilo asfaltirani put dužine 2,3 kilometra i na taj način postalo adekvatno kroz putnu komunikaciju povezano sa ostatkom ovog kraja.

Vrijednost radova iznosila je 400 hiljada KM, a odobrena su i sredstva u iznosu od 100 hiljada KM za Ćifluk, uz obećanje da će i naselje Ratkovci naredne godine dobiti sličan put i da će još jedna u nizu lijepih visočkih priča biti pravovremeno ispričana.

Mjesna zajednica Podvinci je dobila saniranu putnu dionicu, a za radove je opredijeljeno oko 100 hiljada KM.

Tokom prošle godine uloženo je oko 140 hiljada KM za asfaliranje puta od Šošanja prema Dolovima te su osigurani gabioni koji su ugrađeni na jednoj od krivina. Njihova vrijednost je bila 7 hiljada KM.

Također, raspisan je i tender za sanaciju klizišta u Podvincima čija je procijenjena vrijednost 54.500 KM.

Uskoro će uslijediti i renoviranje planinarskih kuća, domova i lovačkih kuća.

Podsjećamo da je raspisan javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma s ciljem povećanja kvaliteta turističke ponude na području Visokog.

Ukupan iznos sredstava predviđen Javnim pozivom je 30 hiljada KM.

Montirana su i tri hladnjaka u rejonu planinarskog doma Gorani, jedan na Gorici i jedan na Staklenom gradu te 20 klupa za odmor uz planinarske staze.

Ranije su pristupilo označavanju staze i postavljanju info tabli kako bi naši sugrađani, ali i brojni gosti mogli znati putanje kretanja i uživanja u prirodi.

Asfaltiranje pristupnog puta prema Staroj džamiji u Goduši bit će finansirano od strane Grada Visokog.

Vrijedni mještani su pokrenuli akciju uređenja pristupnog puta prema Staroj džamiji koja je izgrađena 1565/66. godine. U 2019. godini zajedno sa haremom proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Dužina pristupnog puta je 720 metara, a mještani su svojim ličnim doprinosom asfaltirali najkritičniji dio puta, a potom uradili i raskresavanje rastinja i uređenje podloge puta, kako bi pristup ovom istaknutom bosanskohercegovačkom blagu bio što kvalitetniji.

Grad Visoko će kroz kapitalna ulaganja za narednu godinu planirati asfaltiranje cijele putne dionice, a započete su aktivnosti i na pripremi projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije, jer objekti koji su pod zaštitom imaju posebne procedure u projektovanju, ali i saniranju.

Nakon izrade projekta, tražit će se najadekvatniji način za osiguravanje finansijskih sredstava za potpunu sanaciju Stare džamije.

Okončani su i radovi na dogradnji rezervoara na Kula Banjeru.

Radovi su izvršeni u okviru Glavnog projekta dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica, čiji je projektant Zavod za vodoprivredu, sredstva su obezbijeđena po Ugovoru o prijenosu sredstava između Grada Visokog i Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK, iz sredstava vodnih naknada.

Ugovorena vrijednost radova iznosila je 170.820 KM.

Podsjećamo na još nekoliko putnih dionica koje su asfaltirane u proteklom periodu i koje će znatno unaprijediti uslove za život našim sugrađanima, kao i kompletnu putnu infrastrukturu na visočkom području.

Asfaltiran je put u Donjem Moštru, a vrijednost radova iznosila je 91.260 KM.

Lokalni put Kološići-Brdo odnedavno je u novom ruhu. Asfaltirano je 450 metara dužine puta u naselju Brdo. Sinergija građana, privrednika i Grada Visokog i na ovom području je rezultirala besprijekornom saradnjom.

Asfaltirana je saobraćajnica u naselju Lisovo.

Asfaltiran je i značajan dio puta u Zagornici.

Dio puta u naselju Stuparići je, također, novoasfaltiran.

Radno je bilo i na Bucima, naselje Babina voda konačno je dobilo novi asfalt.

Na Bucima je uređen i parking oko šehidskog obilježja u centru Buka.

Asfaltiranje puta u naselju Dubovi u Seoči je, također, uspješno realizirano.

Okončano je i asfaltiranje puta u naselju Brezovik (MZ Radovlje).

Asfaltiran je i put na Podama koji je još jedan u nizu primjera saradnje lokalne vlasti i privrednika s ovog kraja.

Zajedničkim resursima u potpunosti je realizovan planirani projekat, makadamski put je zamijenila asfaltna dionica.

Naselje Džerzovo je dobilo novoasfaltiranu dionicu.

Grđevac i Poklečići su dobili sanirani asfaltni put koji će poboljšati uslove za život mještanima koji žive u ovim udaljenim visočkim područjima.

Realizacija projekata se kontinuiranim ubrzanim razvojnim koracima nastavlja i dalje.

Dinamiku realizacije određuju kompleksne i, veoma često, dugotrajne zakonske procedure koje prethode (osiguranje sredstava, usvajanje programa kapitalnih ulaganja, plan nabavki, sačinjavanje specifikacije, priprema tenderske dokumentacije i raspisivanje tendera po zakonskim rokovima).

Planiranje i investiranje u infrastrukturne projekte, krucijalne za sveobuhvatni razvoj naše lokalne zajednice, će biti nastavljeno uz besprijekornu saradnju sa stanovništvom i privrednicima koji su u lokalnoj, ali i višim nivoima vlasti prepoznali saradnike koji će prvo saslušati njihove svakodnevne probleme i prepreke, a onda za iste, u sklopu objektivnih mogućnosti, pronaći najadekvatnija rješenja.

Slaven Mirković

FOTO: Mirza Ganić – FB Page i Gradska uprava – FB Page