Aktivnosti JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko u vrijeme pandemije koronavirusa

1165

O aktivnostima JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko u vrijeme pandemije koronavirusa (COVID-19), govorila je direktorica Halima Abdukić.