AKTIVNA OMLADINA DŽEMATA BUCI: POMAŽE SUGRAĐANIMA U POTREBI

236

Allah nam je dao iskušenje sa virusom, da se svako zabavi oko sebe i svoje porodice. Međutim, ne smijemo zaboraviti one koji nas trebaju. Nejake i slabe, one koji nemaju osnovna sredstva za život.

Najosjetljivija skupina su nedužna djeca, koja nisu još ni spoznala svijet, a već su suočena sa rukom siromaštva. Zato omladinci Buka ne miruju, odazivaju se na poziv svojih sugrađana, onih koji su u potrebi.

Izložili su svoje zdravlje riziku, ali ne boje se humanitarci, jer znaju da se ništa ne dešava bez odredbe Svevišnjeg.

Ovog jutra posjetili su jednu porodicu iz okoline Visokog i pomogli ih hranom i higijenskim potrepštinama. Allah da obraduje sve one koji rade na putu dobra.